Управителният съвет на Столична Лекарска Колегия (СЛК) на БЛС, на свое проведено редовно заседание, обсъди възможностите за възникване на непредвидими бедствени ситуации на територията на столицата и необходимостта от ясна стратегия за организация, координация и действия при оказването на спешна медицинска помощ в такива ситуации.
Във връзка с това СЛК излезе с конкретни предложения за определянето на лечебните заведения с интердисциплинарни екипи; критериите за обслужване на политравматични пациенти; звената за интензивно лечение с различни профили, както и изграждането на точни и ясни правила за комуникация и координация на действията в такива ситуации на спасителните екипи на територията на София и София- област.
Ето какво предлага СЛК:
  • Да се подобрят комуникациите на структурите в държавата при тежки инциденти като се определят специални, конкретно фиксирани спешни центрове, които да поемат пострадалите при тези тежки инциденти, както и на спешните случаи в София по принцип.
  • Предлагаме тези центрове за София и София-област да бъдат УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”, ВМА, УМБАЛ „Св. Анна” и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. По този начин ще се постигне равномерно, точно, ясно разпределение на спешността.
  • За тези центрове е необходимо подобряване на комуникацията и координацията с отделните звена – както по между им, така и със 112, МЗ, МРРБ, МВР, пожарна и гражданска защита, армия, ДАНС, БЛС и изграждане на колцентровете в болниците.
  • Да се обезпечи необходимото доокомплектоване с апаратура на съответните болници, което да позволи адекватно и навременно оказване на спешна помощ.
  • Да се създаде и поддържа болничен резерв от свободни легла в обем на 20% от легловата база.
  • Да се осигури безлимитна дейност на конкретните медицински заведения.
  • Да се наложи строго регламентиран ред за комуникация и координация между ЦСМП и посочените лечебни заведения с цел максимално обезпечаване и навременност на транспортната дейност за спешна помощ.
  • Четирите фиксирани центъра да осигурят денонощно покритие от необходимите мултидисциплинарни високоспециализирани екипи, които да поддържат 24 часова спешна дейност.

Писмото е подписано от д-р Асен Меджидиев, председател на Столична Лекарска Колегия на БЛС.

Копия с предложения са изпратени до президента, премиера здравния министър, председателят на парламентарната здравна комисия, управителя на НЗОК и председателя на Българския лекарски съюз.