За нас

ЛексМедика е консултантска фирма в сферата на медицинското право. Задачата ни е да помагаме както на лекари така и на пациенти. Борим се за по-добро здравеопазване – работещо, справедливо, добре възнаградено и прозрачно.

Работим с лекари и лекари по дентална медицина, здравни заведения, фармацевтични компании, частни практики, институции, неправителствени организации и законодатели.

Помагаме на пациенти, пациентски асоциации и граждани в неравностойно положение.