Спасение за недоносените с прематурна ретинопатия с цитостатици

Патентован нов метод за лечение на прематурмата ретинопатия с онкологични лекарства. Проф. д-р Хюсеин Йетик (Hüseyin Yetik) от Офталмологичния факултет на  „Джеррахпаша“ в Истанбул е създал и патентовал нов метод...