Нова терапия за макулна дегенерация и диабетен макулен едем одобрени от ЕMA

Комитетът по лекарствените продукти в хуманната медицина  на Европейската агенция по лекарствата (CHMP) прие положително становище и препоръча издаване на разрешение за употреба на лекарствения продукт Vabysmo, предназначен за лечение...