Предлагат Upadacitinib и Risankizumab да влязат във фармако-терапевтичното ръководство по гастроентерология

Лекарствата Upadacitinib и Risankizumab за лечение на болест на Крон и улцерозен колит, да бъдат включени във фармако-терапевтичното ръководство по гастроентерология. Това се предлага в проект на наредба за изменение...