Обучение за оказване на първа помощ в Пловдив

Европейският проект – RESPOND- A – подготвя органите, оказващи първа помощ, да използват иновативни технологии за управление на извънредни ситуации. Четвъртата тренировъчна сесия бе проведена Пловдив през юни, а домакин...