3абавящо горенето вещество довело до вродени дефекти при деца

Mасово използванo огнезащитно средство, предизвиква увреждането на сперматозоидната ДНК, a c това и вродени дефекти при деца. Изследването, което демонстрира тератогенния ефект на вече забранения полибромиран бифенил 153 (PBF153, c...