Третичното пушене – тихият убиец

Вредите от пушенето, както активно, така и пасивно, са известни на мнозина, но в последно време се заговори за една друга, сравнително непознаната форма на пушене, наречена „третично пушене“.  При...