Реимбурсиране на off-label лекарствата за лупус предлага МЗ

Да бъде направено изключение от забраната за заплащане с публични средства на лекарствени продукти, прилагани off-label, предлага МЗ, променяйки Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина. Предложението е направено по...