Връзката черва – имунитет

Червата са орган, който е подложен на постоянното въздействие на множество бактерии, вируси и гъбички. Известно е, че почти 80% от всички имунни клетки на тялото са концентрирани в червата,...