Делта не е краят на SARS-CoV-2, какво ни очаква?

Пандемията от COVID-19 е ясна демонстрация на еволюцията в действие. Еволюционната теория обяснява много от това, което вече се е случило, предсказва какво ще се случи в бъдеще и предлага...