Лекарство за артрит снижава смъртността при хоспитализирани пациенти с Ковид-19

Още в началото на пандемията на лекарството тоцилизумаб, известен под търговската марка Actemra, се залагаха големи надежди. Лекарството се провали в няколко клинични проучвания, но голямо проучване в Обединеното кралство...