Проучване на екип от университета „Куин Мери“ в Лондон показва предимствата на жените, които са ваксинирани срещу човешкия папилома вирус (HPV), отговорен във висок процент за рака на маточната шийка, спрямо тези, които не са ваксинирани.

Според проучването ваксинираните жени могат да си позволят да се подлагат по-рядко на скринингови изследвания, отколкото тези, които нямат поставена ваксина. Жените, които не са ваксинирани срещу човешки папилома вирус, се подлагат на 12 последователни скринингови изследвания през живота си, през определен период от време. Ваксината позволява извършването само на 3 такива изследвания – на 30, 40 и 55 години.

Като второ предимство се изтъква и фактът, че при ваксинираните жени, след взимане на цитонамазката, първо се търси наличие на HPV и едва след откриването на такива, започва търсенето на аномални процеси и образувания в матката. Според авторите, това е много по-ефикасна и спестяваща време и средства процедура от тази, която се прилага при скринингово изследване на неваксинирани жени. При тях често се търсят болестни процеси или образувания по протежението на матката, без преди това да е извършен тест за човешки папилома вирус. В такава ситуация лесно може да се пропуснат начални признаци на болестни процеси, при жени, инфектирани с папилома вирус. Ако предварително се знае, че жената е заразена, по-обстойният преглед много вероятно би открил подобни процеси. Върху последното може да се спори, тъй като ракът на маточната шийка не е 100% резултат от HPV. (Според Европейската комисия в 90 % от случаите на рак на шийката на матката е откриван HPV)

От горното става ясно, че при ваксинираните жени ще е налице повишена защита от инфекции, предизвикани от човешки папилома вирус, а от друга – ще им бъдат спестявани много ненужни процедури и изследвания.

От своя страна в указанията на Световната здравна организация (СЗО) се казва следното: „Ваксините срещу HPV не осигуряват 100 % защита срещу рак на шийката на матката, а ваксинацията не може да замести редовния скрининг за този вид раково заболяване. Националните органи се насърчават да извършват организиран скрининг за рак на шийката на матката чрез цитонамазка, преди да въведат ваксинирането срещу HPV. При скрининга следва да се вземат предвид Европейските насоки за гарантиране на качеството при скрининг и диагностика на рака на маточната шийка.“

Противниците и съмняващите се във ползата от ваксините коментират и друго: като се има предвид, че за да се развие предрак (CİN) от персистираща папиломавирусна инфекция, обикновено мината 1,5 – 3 години, а за развитието на инвазивен рак – от 6 до 15 години, и наличието на ПАП (PAP) тест, който е достъпен и с доказана полза, дали си струва да се подложат на ваксина, за която се твърди, че е „агресивна“, само за да се намали броят на скрининговите изследвания.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

След като научният комитет на Европейската агенция по лекарствата даде одобрението си, ЕС разреши продажбата на две ваксини срещу човешки папиломавирус (HPV), които предотвратяват инфектирането с два основни щама на HPV, причиняващи рак на шийката на матката: