„Агресията продължава на всички нива и ние смятаме, че трябва отговорно да започнем тази дискусия в цялата страна.“ Така Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), коментира пред БНТ проблема за нарастващата агресия срещу медиците у нас по време на дискусията „Ние сме призвани да лекуваме, а не да воюваме“, организаирана от БАПЗГ.

Начините за превенция на агресията срещу медици се обсъждат на дискусия, организирана от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Сред идеите е полагането на общественополезен труд като наказание за агресивни пациенти, както и създаването на база данни за такива. „Ние сме призвани да лекуваме, а не да воюваме“  това е мотото, под което се провежда дискусията. Данните сочат, че освен физическо насилие, лекарите стават все по-често и жертви на вербално такова.

 

Споед Милка Василева„Бяха взети мерки, в законодателството бяха направени промени, така че тези действия са криминализирани, но за съжаление не всички са регистрирани или тези, които са криминализирани получават изключително ниски присъди и всъщност това няма възпитателната мярка в обществото. Агресията продължава на всички нива и ние смятаме, че трябва отговорно да започнем тази дискусия в цялата страна.“

Нели Нешева, БЛС бе категорична, че е недопустимо е всяка година жертва на физическата агресия да стават 70 – 80 представители на медицинското съсловие, а осъдените сред да са по-малко от 5 на година.

Идеята на дискусията е да се създадат права за медиците, за да могат и те да търсят правата си.